Velkommen til Advokatfirmaet Lindquist

Advokatfirmaet lindquist tilbyder advokatbistand og kvalificeret rådgivning indenfor en lang række områder

Advokat Michael Lindquist har særlig stor erfaring indenfor områderne:

  • Lejeret,
  • Kontraktsret
  • Bevillingsret
  • Familieret
  • Køb af fast ejendom og strafferet

Kontakt Advokat Lindquist

Advokat Michael Lindquist har opnået møderet for Højesteret (H)

Advokat Michael Lindquist er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet og dermed undergivet de regler som regulerer advokater og advokaterhvervet - nærmere oplysninger herom findes på www.advokatsamfundet.dk hvortil der også henvises til reglerne i retsplejelovens §126.

Advokatfirmaet Lindquist har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring hos HDI Gerling Forsikring.

Forud for enhver aftales indgåelse om advokatbistand med advokatfimet Lindquist, vil klienten modtage pligtmæssig oplysning om bl.a. prissætning for bistand, a conto opkrævning, afregning, udlæg til attester og gebyrer og herunder oplysning om evt. faste priser og muligheden for retshjælp og/eller fri proces samt oplysning om, at der består en pligt til for advokater generelt om at indhente id-oplysning på klienten -- disse oplysninger afgives på indledende møde og følges op med en skriftlig ordrebekræftelse som tilpasses det aftalte.

Af ordrebekræftelsen vil nærmere fremgå det aftalte opdrag, oplysning om salær og om mulighed for opnåelse af retshjælp og eller fri proces m.m.

Ved bistand i straffesager følger et særligt tillæg " Redegørelse for Forsvarerhonorarer " som nærmere beskriver bistandens art og de vejledende taktster som også kan findes på www.domstol.dk/oestrelandsret/publikationer.

Advokatfirma Lindquist anvender timesagsregistrering til brug for afregning af bistand

Advokatbistanden afregnes, hvor der ikke er fast prissætning eller hvor salæret ikke fastsættes af offentlig myndighed, med kr. 2.000,oo incl. moms pr. time og excl. evt. udlæg.